Aandachtspunten afsluiten Verzuimverzekering

5 aandachtspunten voor werkgevers bij berekenen en afsluiten verzuimverzekering

Helaas gebeurt het nog al eens dat een werknemer langdurig ziek wordt en langdurig uitvalt. En wanneer u weinig werknemers heeft, kunt u hierdoor zelfs failliet gaan.

5 aandachtspunten bij het afsluiten van een verzuimverzekering

1. Aanleveren van verzuimrapportages van arbodienst

Verzekeraars kijken bij een offerteaanvraag van een verzuimverzekering altijd naar het verzuimverleden van de afgelopen drie jaren. Deze rapportage kunt u aanvragen bij uw arbodienst. Per 1 juli 2017 is iedere werkgever verplicht om een basiscontract af te sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts. Onze ervaring leert dat dat in lang niet alle gevallen zo is. Om uw verzuimverleden aan te tonen is het ook mogelijk om een verklaring te krijgen van uw boekhouder/accountant met de bevestiging hoeveel ziekengeld er over de afgelopen periode is uitgekeerd.

2. Aanleveren juiste loongegevens

De premie wordt berekend als percentage van de loonsom. Het is dus belangrijk om de juiste loonsom door te gegeven. Als uitgangspunt voor het berekenen van de premie geldt het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld. Daarnaast is het mogelijk om bovenop het bruto jaarsalaris de werkgeverslasten mee te verzekeren. Dit kan tot maximaal 25%.

3. Verschillende keuzemogelijkheden bij een verzuimverzekering

Bij een verzuimverzekering heb je meerdere keuzemogelijkheden. In de CAO is vaak een paragraaf opgenomen die de loondoorbetaling bij ziekte regelt. Zo geldt er vaak een loondoorbetalingsverplichting van 100% het eerste jaar en 70% het tweede jaar. Dit kan zelfs ook nog hoger zijn. Wanneer er niets in de CAO geregeld is, kan er maximaal 170% in twee jaar worden verzekerd. Hoe u dit percentage verdeeld is aan u, maar het hoogste risico ligt in het eerste jaar. Dus veel ondernemers kiezen 100% in het eerste jaar. In de wet is een minimale verplichting van 70% in het eerste en tweede jaar geregeld. Wanneer u hiervoor kiest neemt u, naast het eigen risico, voor de twee jaren ziekte 30% voor eigen rekening.

Daarnaast is het mogelijk om verschillende eigen risico’s te kiezen. Een verzuimverzekering kent een minimum van 10 werkdagen. Griepjes worden hierdoor uitgesloten. Maar u kunt ook voor 20 of zelfs 65 werkdagen kiezen. Een hoger eigen risico is uiteraard gunstiger voor uw premie.

4. In en uitloopdekking bij een verzuimverzekering

Bij een conventionele verzuimverzekering is de inloop nooit meeverzekerd. Dus werknemers die ziek zijn op het moment dat de verzuimverzekering ingaat, vallen buiten de dekking. Een brandend huis is niet te verzekeren. Wanneer de betreffende werknemer weer 28 dagen volledig gewerkt heeft, kan de werknemer aangemeld worden op de verzuimverzekering. Bij bestaande verzuimverzekeringen is het uitlooprisico een aandachtspunt. Uitlooprisico wil zeggen dat de uitkering voor een zieke werknemer blijft doorlopen wanneer u overstapt naar een andere verzuimverzekeraar. Veel werkgevers zijn  hier huiverig voor, maar dit is niet nodig. U heeft vaak een nieuwe onderhandelingspositie, omdat zieke werknemers doorbetaald worden door de oude verzekeraar. Wanneer u wilt overstappen is het raadzaam om u polisvoorwaarden hierop te controleren.

5. Inkomensaanvulling voor werknemer na twee jaar ziekte

Wat veel vergeten wordt is om naast een verzuimverzekering een WGA Gat aanvul verzekering af te sluiten voor uw werknemers. Hiermee zorgt u voor een inkomensaanvulling als een werknemer na twee jaar ziekte in de WIA terecht komt. Met een WGA gat aanvulling plus verzekering verzekert u te allen tijde 70% van het laatstverdiende loon.

De perceptie van veel werknemers en ook werkgevers is dat u bij arbeidsongeschiktheid altijd 70% van het laatst verdiende loon wordt uitgekeerd. Dat is niet het geval. Het kan zijn dat u bij volledige arbeidsongeschiktheid terugvalt naar bijstandsniveau. Dat hakt er bij veel werknemers hard in.

Een WGA gat aanvulverzekering is een werknemersverzekering en een verzuimverzekering is een werkgeversverzekering. Toch sluiten veel werkgevers een WGA gat aanvulverzekering voor hun werknemers. Dit in het kader van goed werkgeverschap. Wanneer u dit doet voor alle werknemers, zijn er geen gezondheidswaarborgen en vallen er geen werknemers tussen de wal en het schip. Het is mogelijk om de premie van de inkomensaanvulverzekering in mindering te brengen op het brutosalaris van uw werknemers.

Wilt u een offerte ontvangen voor een verzuimverzekering?

9,1
10 0
Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen
56 Beoordelingen
Zelf beoordelen Bekijk beoordelingen

Verzuimverzekering.online is een initiatief van Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen b.v.

page top