stappenplan verzuimbegeleiding wet verbetering poortwachter

Stappenplan verzuimbegeleiding Wet verbetering Poortwachter

Week 1

U medewerkers meldt zich ziek. Binnen 48 dient u dit te melden aan uw arbodienst en verzuimverzekering. Het is raadzaam om een arbodienst te kiezen waarmee de verzuimverzekeraar samenwerkt. U hoeft dan maar één keer de ziekmelding te doen in het verzuimsysteem van de verzuimverzekeraar. Toon uw betrokkenheid bij uw werknemer. Neem contact op en vraag hoe het gaat.

Week 2 tot 6

Het begint wat langer te duren en u doet er alles aan om de werknemer terug te laten keren, eventueel biedt u hem ander passend werk aan. Uitgangspunt hierbij is dat de werknemer mee dient te werken aan zijn of haar re-integratie. In de derde week is de werknemer verplicht om een bedrijfsarts te bezoeken. Ook in deze fase is het belangrijk om contact te houden met uw medewerker.

Week 6

Er dreigt nu langdurig verzuim. U ontvangt van uw arbodienst een probleemanalyse. Een probleemanalyse is een integratieadvies van uw bedrijfsarts. Houd dit ook zelf in de gaten dat u deze ook werkelijk ontvangt.


Week 6 tot 8

Uiterlijk in week 8 dient er een plan van aanpak te worden opgesteld waarmee u en uw werknemer akkoord zijn. In deze fase heeft uw werknemer iedere 6 weken contact met de bedrijfsarts. Uw arbodienst kan u hiermee helpen. Tevens wordt er een casemanager benoemd, die toeziet op de uitvoering en voortgang van de re-integratie.

Week 42

In deze week dient u de ziekmelding door te geven aan het UWV. Geef dit ook even door aan uw verzuimverzekering/arbodienst dat uw de melding heeft doorgegeven aan het UWV.

Week 46 tot 52

De werknemer is nu bijna een jaar ziek en er dient een evaluatiemoment te komen. U bespreekt dan met uw werknemer of het plan van aanpak nog voldoet. Is het mogelijk om terug te keren in de eigen functie of eventueel bij een ander bedrijf? Als werkgever dient u deze mogelijkheden te onderzoeken. U kunt zich hierbij laten ondersteunen door uw arbodienst die u naast de verzuimverzekering heeft afgesloten.

Week 87

Het UWV stuurt de medewerker een WIA aanvraagformulier en daarnaast verzoekt UWV om loongegevens bij de werkgever. Op dat moment hebben de werkgever en werknemer vier weken de tijd om het re-integratieverslag samen te stellen ten behoeve van de aanvraag WIA. Ook vullen de werkgever en werknemer een eindevaluatie in.

Week 92-104

Het UWV beoordeelt u re-integratie inspanningen. Is er wel voldoende actie ondernomen om de werknemer weer aan het werk te krijgen? Het kan zijn wanneer u zich naar het oordeel van het UWV onvoldoende heeft ingespannen , u een boete ontvangt. Er zijn verzekeringen die zogenaamde Poortwachtersgarantie bieden en zich garant stellen voor de boete.

Wilt u meer informatie Neem dan contact met ons op.

page top