Verzuimverzekering vergelijken

Verzuimverzekering vergelijken en online offerte aanvragen

Verzuimverzekering vergelijken en afsluiten  omdat bedrijven verplicht zijn zieke medewerkers  minimaal 2 jaar lang 70% van het loon door te betalen.

Verzuimverzekering vergelijken en afsluiten om hoge kosten te voorkomen
Zijn bedrijven bij een cao aangesloten, dan zijn ze vaak verplicht tot 100% loondoorbetaling in het eerste jaar. Meestal komt het erop neer dat er maximaal 170% wordt uitgekeerd in de eerste twee jaren. Het kan zelfs zo geregeld zijn dat er in een cao 100% in het eerste twee jaren uitgekeerd dient te worden. Er moet dan wel sprake zijn van maximale re-integratie inspanning.

Volgens de wet mag je bij ziekte twee wachtdagen instellen. Die dagen hoeft je als werkgever niet door te betalen bij ziekte aan de werknemer. Dit is ingesteld om kortdurend ziekteverzuim te voorkomen. Deze regeling moet wel in de arbeidsovereenkomst of cao worden benoemd.

verzuimverzekering vergelijken

Al met al kan een zieke werknemer voor behoorlijk wat kosten zorgen. Daarom is een verzuimverzekering vergelijken verstandig.

We kunnen voor u  een verzuimverzekering vergelijken waarbij u kun je kiezen uit verschillende dekkingspercentages. Die liggen tussen de 70 en 100 procent. Daarnaast is het mogelijk om de werkgeverslasten mee te verzekeren. Onder werkgeverslasten vallen bijvoorbeeld de WAO-WIA premie, AWF-premie, Zvw-premie, sectorfondspremies enzovoort. Werkgeverslasten liggen gemiddeld zo rond de 18,08 procent. Bij de meeste verzekeraars is het mogelijk om 25% mee te verzekeren.

Verzuimverzekering vergelijken omdat de werkelijke kosten van verzuim vaak hoger liggen dan het uitgekeerde loon.

Zo krijg je bij ziekte te maken met extra overwerk kosten, vervangende medewerkers al dan niet via het uitzendbureau en productieverlies als gevolg van het verzuim. TNO heeft onderzocht dat de werkelijke kosten van verzuim tot enkele malen de loonkosten kunnen bedragen.

Een verzuimverzekering vergelijken en afsluiten is niet verplicht. De meerderheid van de bedrijven wil tegenwoordig wel een verzuimverzekering afgesloten. Wel of niet een verzuimverzekering vergelijken en afsluiten hangt ook nog af van de financiële draagkracht van de organisatie.

Wil je hierover een goed advies? Neem dan contact met ons op.
Je kunt ook veel meer informatie vinden op onze uitgebreide website verzuimverzekering.biz

9,1
10 0
Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen
56 Beoordelingen
Zelf beoordelen Bekijk beoordelingen

Verzuimverzekering.online is een initiatief van Hanzesteden Bedrijfsverzekeringen b.v.

page top